Pre-Wedding Photography

แพ็กเกจถ่ายภาพพร้อมห้องพัก 1 คืน

แพ็กเกจถ่ายภาพพร้อมห้องพัก Mini Suite Beachfront (คืนวันธรรมดา) ราคา 15,000.-บาท
ประกอบด้วย;
– ค่าเช่าสถานที่สำหรับถ่ายภาพ
– ห้องพัก Mini Suite Beachfront สำหรับ 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน พิเศษเวลาเช็คอินตั้งแต่ 06:00 น. 
– ช่วงเวลาในการถ่ายตั้งแต่ 07:00 – 18:00 น.
– อภินันทนาการเซ็ท Afternoon Tea สำหรับ 2 ท่าน
– ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15% สำหรับการรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร Woods 
(ส่วนลดร้านอาหารไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆในร้านอาหารได้)  

แพ็กเกจถ่ายภาพพร้อมห้องพัก Pool Villa Sea View (คืนวันธรรมดา) ราคา 19,000.-บาท
ประกอบด้วย;
– ค่าเช่าสถานที่สำหรับถ่ายภาพ
– ห้องพัก Pool Villa Sea View สำหรับ 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน พิเศษเวลาเช็คอินตั้งแต่ 06:00 น.
– ช่วงเวลาในการถ่ายตั้งแต่ 07:00 – 18:00 น. 
– อภินันทนาการเซ็ท Afternoon Tea สำหรับ 2 ท่าน
– ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15% สำหรับการรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร Woods 
  (ส่วนลดร้านอาหารไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆในร้านอาหารได้)        

สถานที่ที่สามารถถ่ายภาพ
Pools, Beachfront, Garden Lawn ,The Courtyard, and Upper Deck

แพ็กเกจถ่ายภาพ 1 วัน

แพ็กเกจถ่ายภาพ1วัน ราคา 12,000.-บาท
ประกอบด้วย;
– ค่าเช่าสถานที่สำหรับถ่ายภาพ
– ห้องพักสำหรับเปลี่ยนชุดตั้งแต่เวลา 06:00 น. จนถึงเวลา 18:00 น.
– ช่วงเวลาในการถ่ายตั้งแต่ 07:00 – 18:00 น.
– ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15% สำหรับการรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร Woods 
 (ส่วนลดร้านอาหารไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆในร้านอาหารได้)        

สถานที่ที่สามารถถ่ายภาพ
Pools, Beachfront, Garden Lawn ,The Courtyard, and Upper Deck

ข้อกำหนดและเงื่อนไข     

  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้สำหรับการเข้าถ่ายในวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เท่านั้น วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันศุกร์-วันอาทิตย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   
  • จำนวนทีมงานรวมบ่าวสาวไม่เกิน 7 ท่าน
  • หากเกินเวลาที่กำหนดข้างต้นจะมีค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 10,000 บาท
  • ชำระเงินเต็มจำนวนหลังจากยืนยันการจอง หากยกเลิกเป็นเวลาน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าใช้สถานที่ ทางโรงแรมจะไม่ทำการคืนเงินในทุกๆกรณี
  • โรงแรมขอสงวนสิทธ์ในการจำกัดพื้นที่ถ่ายภาพในกรณีที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงแรม
  • ราคาข้างต้นรวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลบังคับใช้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7%
  • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา สิทธิพิเศษ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Please contact us at 02-651-9757 or Email : weddingsales@valahuahin.com