10% Discount

10% Discount & Extra Benefits

จองห้องพักที่ #VALAhuahin ภายใน 31 มีนาคมนี้ รับส่วนลดทันที 10%!

รับสิทธิ์พิเศษ!
1. ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15%
2. ฟรี! Daily minibar กรณีจองวิลล่า
3. ฟรี! Floating breakfast หรือ เซต Afternoon tea (เลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง) กรณีจองวิลล่า

ระยะเวลาการจอง: วันนี้ – 31 มีนาคม 64
ระยะเวลาการเข้าพัก: วันนี้ – 30 มิถุนายน 64

จองห้องพัก 3 คืนขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มเป็น 20%🔥
จองผ่านเว็บไซต์ได้เลย! เลือกโปรโมชั่นชื่อ “Stay Longer Save 20%

Terms & Conditions
– ส่วนลด 10% ใช้เป็นส่วนลดได้ทุกประเภทห้องพัก
– สามารถใช้ส่วนลดนี้กรณีจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
– โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อยืนยันการจอง
– กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าพัก หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วัน โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนเท่ากับคืนแรกของการเข้าพัก (รวมภาษีรัฐบาล) โดยจะทำการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่ผู้เข้าพักได้ให้ข้อมูลไว้
– กรณี NO-SHOW โรงแรมขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงิน 100% ของการเข้าพักทั้งหมด (รวมภาษีรัฐบาล) โดยจะทำการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่ผู้เข้าพักได้ให้ข้อมูลไว้
– โรงแรมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า