Community & Sustainability

เราสนับสนุนและหล่อเลี้ยงเกษตรกรในพื้นที่รวมไปถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ด้วยสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้เราได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่

read more

Baan Navilit

บ้านนาวิลิตเดินตามรอยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงผ่านร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แขกที่มาเข้าพักกับทาง VALA จะได้มีโอกาสลิ้มลองข้าวจากบ้านนาวิลิตและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นอื่นระหว่างการเข้าพัก โดยข้าวนั้นได้รับการปลูกและเก็บเกี่ยวโดยเกษตกรในพื้นที่ที่อยู่ภายในชุมชน

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทยในพื้นที่ในการกระจายสินค้าของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลเรื่องกระบวนการผลิตและการกระจายสินค้า ปรัชญาของบ้านนาวิลิตที่ว่าด้วยการสร้างชุมชนที่มีการสนับสนุนและร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ VALA พยายามจะทำให้เกิดขึ้นจริง 

Other Local Communities

เราสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราด้วยการรักษาความเป็นหุ่นส่วนที่เป็นมิตรและยั่งยืนกับพวกเขา เราจัดหาผลิตภัณฑ์รวมถึงวัตถุดิบที่สดใหม่และปราศจากสารเคมีจากเกษตรกรและกิจการในพื้นที่โดยตรง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้ใน VALA เพื่อรังสรรค์อาหารและเครื่องดื่มสูตรเด็ดแสนอร่อยของเรา

Sustainability

ที่ VALA เราห่วงใยบ้านเกิดของเรานั่นคือทุกการตัดสินใจของเราอยู่บนพื้นฐานของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดติดปากของเราแต่เป็นวิถีของ VALA และด้วยภารกิจที่อยู่ในใจ เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวให้ได้น้อยที่สุดรวมถึงลดขยะที่เกิดจากอาหารในร้านอาหารทุกร้านภายในโรงแรมของเราให้มีปริมาณน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นผลงานของเราที่จะสามารถช่วยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความหวัง

 

#valahuahin