Community & Sustainability

เราสนับสนุนและหล่อเลี้ยงเกษตรกรในพื้นที่รวมไปถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ด้วยสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้เราได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่

read more

Baan Navilit

Health food store
Local farmers in the community
Agricultural products
Local farmers
Local Thai farmers
Baan Navilit's rice
Collaborative community
Nurture local farmers
Local products
Baan Navilit's philosophy
The rice is harvested
Sufficient economy
Rice is harvested and grown
Baan Navilit
Guests at VALA

บ้านนาวิลิตเดินตามรอยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงผ่านร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แขกที่มาเข้าพักกับทาง VALA จะได้มีโอกาสลิ้มลองข้าวจากบ้านนาวิลิตและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นอื่นระหว่างการเข้าพัก โดยข้าวนั้นได้รับการปลูกและเก็บเกี่ยวโดยเกษตกรในพื้นที่ที่อยู่ภายในชุมชน

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทยในพื้นที่ในการกระจายสินค้าของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลเรื่องกระบวนการผลิตและการกระจายสินค้า ปรัชญาของบ้านนาวิลิตที่ว่าด้วยการสร้างชุมชนที่มีการสนับสนุนและร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ VALA พยายามจะทำให้เกิดขึ้นจริง 

Other Local Communities

Fresh and organic products
Directly from local farmers

เราสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราด้วยการรักษาความเป็นหุ่นส่วนที่เป็นมิตรและยั่งยืนกับพวกเขา เราจัดหาผลิตภัณฑ์รวมถึงวัตถุดิบที่สดใหม่และปราศจากสารเคมีจากเกษตรกรและกิจการในพื้นที่โดยตรง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้ใน VALA เพื่อรังสรรค์อาหารและเครื่องดื่มสูตรเด็ดแสนอร่อยของเรา

Sustainability

ที่ VALA เราห่วงใยบ้านเกิดของเรานั่นคือทุกการตัดสินใจของเราอยู่บนพื้นฐานของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดติดปากของเราแต่เป็นวิถีของ VALA และด้วยภารกิจที่อยู่ในใจ เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวให้ได้น้อยที่สุดรวมถึงลดขยะที่เกิดจากอาหารในร้านอาหารทุกร้านภายในโรงแรมของเราให้มีปริมาณน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นผลงานของเราที่จะสามารถช่วยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความหวัง

 

#valahuahin